Regler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk ändras och en uppdatering av rekommendationer för testning görs

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändrar nu Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Sammanfattning av informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Förhållningsregler om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Regionernas prioritering av testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om dessa förändringar i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra råd, rekommendationer och förbud som gäller just nu med anledning av pandemin hittar du en sammanställning av på Krisinformations hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..