Regler för återgång till förskola och skola för elev som varit sjuk i luftvägsinfektion

Exempelbild

Den 19 januari beslutade Smittskydd Västra Götaland om regler för när ett barn som varit sjukt i luftvägsinfektion kan återgå till förskola eller skola.