Planera ditt besök på särskilda boenden och korttidsboenden

Vi vill kunna planera besöket så smittsäkert som möjligt för att skydda riskgrupperna inom våra särskilda boenden samt korttidsboenden. Vi har tydliga hygienrutiner inom stöd och omsorg, en god beredskap för att förhindra smittspridning och vi följer de riktlinjer som tas fram av Smittskydd Västra Götaland.

Vädjan att planera ditt besök på särskilda boenden och korttidsboende

Den nya omikronvarianten av coronaviruset har visat sig vara extra smittsam. Därtill kommer vanlig förkylning och influensa. Tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symtom har det skapat ett ansträngt personalläge inom omsorgen. Vi har ett fåtal smittade omsorgstagare på kommunens boenden just nu. Vi vill därför att du som besökare hör av dig inför ditt besök så att vi kan planera det så smittsäkert som möjligt. Vid frågor kontakta aktuellt boende direkt.

Aktiviteter för att motverka ensamhet

Våra äldreboenden och korttidsboende strävar efter att arbeta på samma sätt som tidigare med olika sätt för att motverka upplevelsen av ensamhet för den enskilde. Aktiviteter sker enskilt och i mindre grupper på våra boenden. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat genom att undvika nära sociala kontakter inomhus. I nuläget är personalsituationen så ansträngd att aktiviteter och ledsagning inte alltid är möjlig att utföra.

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och äldre.