Övre Bolsjön planeras bli ny vattentäkt

Prognoser visar att Tanum behöver en till täkt för dricksvatten. Sedan i höstas ligger en ansökan om tillstånd för Övre Bolsjön som ny kommunal dricksvattentäkt hos Mark- och miljödomstolen.

-Det är en komplex process att planera för kommunal vattenförsörjning. I synnerhet för en turistkommun som Tanum där förbrukningen varierar kraftigt under året.

Karin Görfelt, VA-ingenjör och projektledare för detta projekt, berättar att vattenförsörjningen idag i Tanum främst baseras på uttag från Nedre Bolsjön som gjordes till täkt kring 1980.

-Att komplettera med Övre Bolsjön som vattentäkt har funnits i tankarna en längre tid, men även andra alternativ har utvärderats. Kommunen behöver även en reservvattentäkt, ifall något skulle hända med Nedre Bolsjön. Övre Bolsjön ligger nära men har ett helt separat vattensystem, så vattnen från de båda sjöarna blandas inte.

Hur går det till? Tanken är att ta råvatten vid Övre Bolsjöns djupaste del och leda det västerut i en ledning genom Nedre Bolsjön till Ranebo. Därifrån pumpas vattnet till vattenverket i Tanumshede. Det blir inga direkt synliga ingrepp i Övre Bolsjön när allt står klart.

Övre Bolsjöns utlopp är Torpbäcken. I bäcken finns öring, vilket det lagts stor vikt vid i utredningarna.

-För öringen är det viktigt att flödet i bäcken inte är för litet under de årstider då de vandrar, leker och har ägg nedgrävda i bäckens bottengrus, berättar Karin.

Även storlom häckar i Övre Bolsjön. Under våren har lommen sina bon med ägg på marken helt nära vattnet. Kommunens förslag innebär att nivåerna i sjön ska anpassas efter lommens behov.

Du kan läsa denna artikeln i sin helhet och fler artiklar från våra kommunala verksamheter i senaste numret av informationstidningen Tanum Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB).