Översyn av rutiner säkrar en korrekt hantering av omhändertagna fordon

Exempelbild

Kommunen har tillsammans med juridisk part arbetat fram nya rutiner för att säkerställa att hanteringen kring omhändertagna fordon är korrekt. Det var förra året som kommunen uppmärksammades på felaktigheter i hanteringen av ett ärende gällande bortforsling av ett fordon. Den juridiska utredningen som kommunen lät göra för att granska hanteringen av ärendet visade också på brister i rutinerna vid handläggning av ärendet och kommunen gav ekonomisk ersättning till motparten.

- I sammanhanget är det bra att vi nu har rätt rutiner på plats och att ärendena säkras genom beslut i den politiska processen. Det är naturligtvis viktigt för oss att vi som kommun agerar korrekt och riktigt, säger Sten-Anders Olsson, chef tekniska förvaltningen.

En JO-anmälan lämnades in mot kommunen angående hanteringen av samma fordons bortforsling och Tanums kommun har nu kontaktats av JO för yttrande i ärendet som kommer upp på tekniska nämndens sammanträde i juni. När utredningsarbetet är klart arbetar JO-handläggaren fram ett beslutsförslag eller avskriver ärendet.

Läs mer: Tanum ser över rutiner för hantering av övergivna fordon