Orosanmälan för vuxen person - ny e-tjänst

Nu finns det en e-tjänst som ska göra det enklare att anmäla oro för vuxen person till socialtjänsten. Oron kan gälla missbruk och beroende, våld eller allvarliga riskbeteenden så som prostitution eller människohandel. Våld kan vara så väl ekonomiskt som brister i omsorgen. 

Du hittar e-tjänsten för orosanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten kan användas både av tjänstepersoner med anmälningsplikt och privatpersoner. Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du ringa och rådgöra med en socialsekreterare. Ring kommunens kundcenter 0525-180 00 och be att få prata med en socialsekreterare på mottagnings- och utredningsavdelningen.

Din oro är en omtanke som kan vara början till en positiv förändring.

Här kan du läsa mer om våld i nära relation och missbruk och beroende: