Omklassning av alla livsmedel- och dricksvattenverksamheter

Livsmedelsverket har beslutat om en ny riskklassningsmodell som innebär att samtliga livsmedel- och dricksvattenverksamheter som är registrerade i kommunen behöver lämna in nya uppgifter om sin verksamhet.