Olovliga klädcontainrar på återvinningstationer

Exempelbild

Kommunen har uppmärksammat olovliga klädcontainrar på återvinningstationer i Fjällbacka, Grebbestad och Hamburgsund. Kommunen samarbetar enbart med erkända företag med 90-konto som har polistillstånd för uppställning av insamlingscontainrar.

Nationellt problem

Eftersom de saknar polistillstånd kommer de att fraktas bort och ställas undan. I vanliga fall kontaktas ägarna före bortforsling men då containrarna saknar ägaruppgifter, kontaktuppgifter eller företagsnamn så förvarar kommunen containrarna i avvaktan på att ägarna hör av sig. Olovliga insamlingscontainrar är ett stort nationellt problem och något som hanteras regelbundet av kommuner i hela Sverige.

Kläder till återbruk

Om du vill lämna kläder till återbruk tar bland andra Variato, Återbruket i Tanumshede och Rambos återvinningscentraler emot kläder. Lämna inte kläder i omärkta containrar.