Ökat trygghetsarbete på skolbussar

Exempelbild

Under hösten har det rapporterats om oro och skadegörelse på några av skolbussarna i vår kommun. Det är mycket viktigt att skolbussarna är trygga och kommunen kommer därför att öka trygghetsarbetet på dessa skolbussar. Trygghetsarbetet kommer att göras tillsammans med Västtrafik och det av Västtrafik upphandlade bussbolaget Vy.

Vi vill också arbeta tillsammans med er vårdnadshavare till barn på skolbussarna. För att öka trygghetsarbetet och sätta in rätt åtgärder ber vi er att prata med era barn om de sett något eller om de känner oro på bussen och i så fall meddela detta genom att mejla kommun@tanum.se för uppföljning med entreprenör. Vi vill också uppmuntra er med barn som känner oro att åka med skolbussen om möjlighet för er finns.

Trygghetsvärdar

Vissa rutter har mer oro än andra och i december åkte Västtrafiks trygghetsvärdar med på skolbussar med mest oro för att säkra upp tryggheten. Nu pågår utvärdering om denna insats gav resultat och om det är en åtgärd som kan komma att införas framöver. I dagsläget kan tillfälliga åtgärder bli aktuella för enskilda elever som missköter sig.

Skolskjutsutbildning införs

Räddningstjänsten har sedan tidigare haft utbildning med elever om säkerhet ombord och till exempel användande av bilbälte. Räddningstjänsten kommer fortsatt att inför start av skolskjuts att ha säkerhetsutbildning med elever. Utbildningen omfattar bussutrymningsövningar, trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under färd, samt vid förflyttning till och från fordon.

Brandövning med räddningstjänsten

Under vecka 6 har representanter från Räddningstjänsten besökt högstadieskolorna och genomfört en brandövning där man visar hur snabbt till exempel en händelse med eldning på bussäte kan utvecklas till en otäck situation. Räddningstjänsten undervisade eleverna för att öka kunskap om brand och ge eleverna möjlighet att ställa frågor.

Förbättrat rapporteringssystem

Kommunen för dialog med Västtrafik om ett förbättrat rapporteringssystem hos bussbolaget Vy då kommunen inte har samsyn i rapporterade incidenter. Under skolskjuts har entreprenören (Västtrafik) och busschauffören ansvaret för säkerheten ombord och att ordningsregler följs.

Kommunen ser mycket allvarligt på händelser av otrygghet på skolbussarna och har regelbundet kontakt och rapportering med både Västtrafik och bussbolaget Vy. Vårt gemensamma mål är att alla skolbussar ska vara trygga och att trygghetsvärdar och andra åtgärder inte ska behövas.

Kontaktinformation: kommun@tanum.se, 0525-18000