Ökat samarbete för bättre villkor för fiske och vattenbruk

Med hjälp av EU-stöd från Havs- och fiskerifonden börjar nu ett arbete med Sveriges kustkommuner i avsikt att underlätta för fiske och vattenbruk.

-Det kustnära fisket på Västkusten är mycket värdefullt men står också inför många utmaningar. Lönsamhet, begränsningar i fisket och infrastrukturfrågor är exempel på detta säger Lars Tysklind, ordförande Fiskekommunerna.

-Med detta projekt ser jag framför mig att vi kan hitta nya former för ökat samarbete med andra kommuner samt starkare kunna påverka regler och andra förutsättningar för fiske och vattenbruk, tillägger Lars Tysklind.

Den långa svenska kustlinjen består av både salt och bräckvattenmiljöer och oerhört diversifierat fiske och vattenbruk. En del fiske har minskat betydligt medan andra fisken går bra.

Det finns behov av att kommuner och regioner lär av varandra för att åstadkomma mer av hållbart fiske och vattenbruk. Att samverka inom regioner med likartade förutsättningar samt att kunna agera nationellt för påverkan är målet med projektet som startar upp inom kort.

Det är Simrishamns kommun med Marint Centrum som är projektägare med en budget på totalt 1,2 miljoner kronor och avslutas i september 2021.

För mer information Krister Olsson, krister.olsson@fyrbodal.se, 070-297 39 00

Det kommunala nätverket Fiskekommunerna som funnits sedan i mitten av 1990-talet och fortsätter att stärka kommunerna i fiske och vattenbruksfrågorna.