Nytt medborgarlöfte mellan Tanums kommun och polisen

Fotograf: Fredrik Larsson/Mostphotos

Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Tanums kommun och Polisen västra Fyrbodal. Medborgarlöftet gäller från 27 januari till och med 31 december 2021.

Fokus i årets medborgarlöfte är fortsatt att utveckla ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar) för att minska tillgång och dess skadeverkningar hos unga i kommunen.

Polisen och kommunen fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet tillsammans, genom: aktivt arbete för en trygghetsskapande samverkan med lokala aktörer, uppmuntra till fortsatt implementering av grannsamverkan och båtsamverkan och att införa metoden EST (effektiv samordning för trygghetsskapande arbete).

Polisen ska öka synlighet genom trafikkontroller och fotpatruller i kommunen. Trygghetsarbetet med fokus på belysning kommer att fortsätta utifrån prioriterade områden runt om i kommunen.

Lokala brottsförebyggande rådet i Tanum har uppmärksammat inkomna synpunkter från invånare gällande gång- och cykelvägar (GC-vägar). Det pågår arbete kring utveckling av GC-vägar i kommunen.

Medborgarlöftet baseras på den trygghetsundersökning som genomfördes under hösten 2020. Tanums kommun och Polisen västra Fyrbodal tackar medborgare som tagit sig tid att besvara enkäten och lämnat synpunkter.

Kommunstyrelsen fastställde löftet den 27 januari 2021.

Här kan du läsa medborgarlöftena i sin helhet Pdf, 158.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 158.7 kB).

Därför görs löftet
Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Tanums kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.