Nytt majoritetssamarbete i Tanums kommun

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bryter det politiska samarbetet med Liberalerna. Vi går nu från att vara Alliansen till att kalla oss Majoriteten.

Alliansen har under många år haft ett mycket gott samarbete och även inför nuvarande mandatperiod tecknade vi en överenskommelse som gäller bland annat budget och fördelning av platser i nämnder och styrelser.

Vi säger nu upp samarbetsavtalet mellan oss fyra partier i Alliansen, då vi har konstaterat att vi och Liberalerna har olika syn på hur vi ska ta oss an kommunens ekonomiska utmaningar och på hur ett samarbete ska bedrivas. Vi hade gärna sett en fortsatt samverkan inom Alliansen, men under rådande omständigheter ser vi inte att det är möjligt, då samarbetet inte längre är konstruktivt.

Vi stärker nu samarbetet inom Majoriteten för att ta oss igenom de utmaningar Tanums kommun har att hantera.

Tanumshede 2023-09-14

Liselotte Fröjd (M)

Roger Wallentin (C)

Sonny Haglund (KD)