Ny lekplats i Hamburgsund

Exempelbild

Lagom till midsommar kommer den nya lekplatsen vid gästhamnen i Hamburgsund att vara klar, i dagarna togs det första grävtagen.

Placering lekplats

De första grävtagen är tagna.

Den nya lekplatsen i Hamburgsund är placerad på gräsytan invid gästhamnen i Hamburgsund. Den kommer att ha en stor variation av lekredskap och riktar sig till barn i olika åldrar. Delar av lekplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Den befintliga boulebanan kommer att göras något mindre och flyttas närmare vattnet. Mellan boulebanan och lekplatsen kommer en pergola att sättas upp för att skugga ge.

Det kommer också att finnas bänkar och bord för att fika.

Om allt går som planerat ska lekplatsen vara klar för invigning lagom till midsommar.

Totalentreprenör är Peab Anläggning.

invid gästhamn

Lekplatsen är placerad invid gästhamnen i Hamburgsund.