Ny lag om tobaks­fria nikotin­produkter

Exempelbild

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022.  

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. Innan du börjar sälja sådana produkter måste du göra en anmälan till kommunen. Du ska också ha ett program för egenkontroll, och se till att din personal känner till reglerna. Du får bara sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer över 18 år.

Anmälan 

Du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter via vår e-tjänst. Senast 1 augusti 2022 ska alla befintliga verksamheter vara anmälda. En anmälan ska göras även om du i dagsläget har tillstånd att sälja andra tobaksprodukter.  

Du hittar mer information om lagstiftningen på Folkhälsomyndighetens hemsida Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats. 

Avgift 

Vi kommer att ta ut en avgift för handläggning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Eftersom lagstiftningen är helt ny är avgiften ännu inte bestämd.