Ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

I maj 2021 fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen gäller från och med 1 juli 2021.

Detta innebär bland annat att

  • det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botox och fillers.
  • verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är ansvarig tillsynsmyndighet. Anmälan till IVO ska ske senast den 1 september 2021.

Verksamheter blir anmälningspliktiga till kommunen

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen, exempelvis tatuering och andra ytliga injektioner, exempelvis kosmetisk tatuering, micropigmentering eller microneedling. Dessa behandlingar är kvar under kommunens tillsyn.

I samband med att det nya regelverket börjar gälla sker också en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg till exempel barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, exempelvis tatuering. Detta kommer att innebära att verksamheter som använder stickande/skärande verktyg, men som i nuläget inte har räknats som anmälningspliktiga, kommer att behöva anmäla sig till kommunen.

De befintliga verksamheter som omfattas av bestämmelserna har fram till den 1 september 2021 att anmäla sig skriftligen till miljöavdelningen.

Här finns mer information om den nya lagen och information om hur du anmäler din verksamhet.