Exempelbild

På förra kommunfullmäktige antogs en ny kommunikationsstrategi, en långsiktig plan som ger riktlinjer för hur kommunens medarbetare och representanter för Tanums kommun ska arbeta med kommunikation - i olika sammanhang, kanaler, olika målgrupper och budskap för att stärka bilden av Tanum.

Tanums vision

Tanum är en kommun som präglas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Det är vi stolta över och måna om att bevara. Och med förankring i historien,
som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och
en levande landsbygd. Visionen symboliserar den positiva utveckling som ska karaktärisera Tanums kommun:

”I Tanums kommun har vi en vision om det goda livet.
Genom att erbjuda god service och livskvalitet i allt vi gör, blir vi mer attraktiva – för både invånare och näringsliv. Idag och i framtiden.”

Bilden av Tanum

Service

Alla som arbetar inom Tanums kommun tar ansvar för att erbjuda en hög servicegrad. Genom att få god service och hög tillgänglighet kan våra invånare känna sig trygga. Vårt kundcenter fungerar som symbol och hjärta i kommunikationen mellan kommun och medborgare.

Leva och bo

I Tanum är det lätt att leva. Här finns det bra boenden för alla, i varierade miljöer. Och det är
nära till arbete, fritidsaktiviteter, föreningsliv och samhällsservice.

Natur

Skogar, sjöar och en världsunik skärgård. Med naturen in på knutarna ges goda möjligheter till
både rekreation och ett aktivt friluftsliv - året runt.

Företagande

I Tanum bubblar det av entreprenörskap och det finns fler än 2 400 företag. Vårt uppdrag är att
skapa förutsättningar för att fler människor ska vilja driva och starta företag i Tanums kommun.

Utbildning och barnomsorg

Alla har rätt till skola och kunskap. Hos oss i Tanums kommun ska alla få förutsättningar att nå
sina drömmar. Vår barnomsorg och våra skolor håller en hög kvalitet och ligger nära hemmen.
Och våra utbildningar präglas av trygghet, trivsel och respekt.

Vård och omsorg

Vi ser vi till allas unika behov och önskemål, vilket bidrar till utformningen av vård och omsorg.
I Tanum ska man känna sig trygg och vilja bli gammal.

Miljö

Vi arbetar mot Sveriges miljömål och FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling. Vi har en miljöoch
klimatstrategi med tydliga mål där Generationsmålet vägleder miljöarbetet i kommunen.

Infrastruktur

Tanum är en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. Det är lätt att ta sig hit. Det är
nära till kommunikationer, service och beslutsfattare. Att erbjuda

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin Länk till annan webbplats. (pdf, 874 kB) är ett vägledande dokument som anger inriktningen i kommunikationsarbetet för alla verksamheter inom kommunen och visar oss hur Tanums kommun blir en tydlig och enhetlig avsändare, vilket tilltal vi använder och hur vi skapar dialog för att få effektivitet
och helhetssyn.

Den ska bidra till att uppfylla de övergripande målen för den kommunala verksamheten. Goda relationer med kommuninvånare, näringsliv och massmedia är viktigt för
Tanums kommun. Därför behöver vi vara öppna, tillmötesgående, tillgänglighetsanpassade och snabba i våra kontakter, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter.