Ny hastighetsbegränsning i Krosskärr- Sövall

Exempelbild

Onsdag 6 juli kl.11.00 införs ny hastighetsbegränsning om 40 km/h på vägarna i området Krossekärr-Sövall. Efter beslut i tekniska nämnden kommer hela vägområdet att lyftas in i det tättbebyggda området och ny hastighetsbegränsning är 40 km/h .