Ny förskola planeras i Fjällbacka

Kommunen planerar ny förskola i Fjällbacka på den så kallade ”Thorén-tomten”, nordost om Fjällbacka Service. Det kommer bli sex avdelningar som kan ta emot drygt 100 barn. Förskolan ska ersätta de moduler som idag står uppställda på Fjällbackaskolans fotbollsplan samt ytterligare två närliggande avdelningar. Förskolan ska även innehålla ett mottagningskök.

En viktig faktor vid gestaltningen av uteleken har varit att skapa ytor som främjar barnens kreativitet samtidigt som den är bra för miljön. Det kommer finnas möjlighet för barnen att ha egna odlingar och ett önskemål från verksamheten är att plantera träd och buskar med ätbara frukter och bär. En stor och rejäl grillplats med plats för många barn att få grillat till mellanmål står också på önskelistan. Med solpaneler på taket kommer förskolan delvis bli självförsörjande när det gäller el.

En bygglovsansökan är inlämnad och ett besked kommer förhoppningsvis under sommaren. Vid ett positivt beslut är planen att starta markarbetena efter semestern och i slutet av 2023 kunna vara klara för slutbesiktning så att inflyttning i lokalerna kan ske under våren 2024.

Bilden, ett fotomontage, visar den nya förskolan i sin omgivande miljö. Byggnadens utformning och dess placering stämmer, dock kommer parkeringslösningen se annorlunda ut och den utvändiga lekmiljön får ett annat utseende. Fotomontaget är gjort av PE Teknik & Arkitektur AB.

Denna artikel finns att läsa i sin helhet i senast numret av informationstidningen Tanum, där du hittar fler intressanta artiklar Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster..