Nya riktlinjer och egenavgifter för färdtjänst från och med 1 mars 2021

Förändringen innebär en ny beräkningsmodell av egenavgiften som nu blir avståndsbaserad med grundavgift på 50 kronor de första 10 kilometrarna och därefter påslag med 3 kronor per kilometer.

I samband med ny beräkningsmodell har även omsorgsförvaltningen fattat beslut om nya riktlinjer som börjar gälla den 1 mars 2021.

En viktig justering i nya riktlinjerna är att resor med färdtjänst skall bokas senast klockan 22.00 dagen innan resa. Detta gäller även returresa under samma dag.

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 30 november 2020 om nya egenavgifter i färdtjänsten som följd av ny zonindelning inom Västra Götaland.

Här finns mer information om färdtjänst.

Vid frågor är du välkommen att kontakta färdtjänsthandläggare Tommy Dahlgren, 0525-180 00, teelefontid tisdag och torsdag klockan 9-10.