Nya riktlinjer - digitala möten är norm

Exempelbild

I de nya riktlinjerna tydliggörs att digitala interna möten är norm, utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Än är inte faran över, vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Riktlinjer angående covid-19 för arbete inom kommunen gäller för all personal. 

Kommunens fokus är att bidra till att bromsa smittspridningen. Trots att statistiken visar på nedgång i antalet smittade är faran inte över.

  • Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
  • Stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.
  • Distansarbete ska, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, ses som norm
  • Digitala interna möten ska, utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, ses som norm.
  • Avstå, tillsvidare, från alla tjänsteresor, deltagande i fysiska konferenser och liknande, om det inte bedöms som absolut nödvändigt att delta.

Ytterst gäller att vårt uppdrag ska utföras. Vi värnar om varandra och vill skapa uthållighet och robusthet i vår organisation, tillsammans ska vi klara detta!

Riktlinjer Personal med anledning av Covid-19, uppdaterade 20200908.Word (word, 33.3 kB)