"Nya" Affärsvägen är klar

"Nya" Affärsvägen i Tanumshede är nu klar. Vintern och vårens arbete flöt på bra så tidplanen kunde hållas. Den invigning som var planerad har däremot uteblivit på grund av pandemin.

Affärsvägen är nu ett gångfartsområde där trafiken ska framföras på de gåendes villkor.

Målet är att stärka centrumkänslan

Målet är att Affärsvägen ska stärka centrumkänslan, bli en mer attraktiv och händelserik gata med en ökad innehållsmässig variation. En väl fungerande centrumgata kan stärka hela Tanumshedes karaktär.

Affärsvägen är nu en enkelriktad och smalare gata. För att markera den låga fordonshastigheter har en beläggning av betongplattor lagts där bilarna får köra. Detta ger ökad trafiksäkerhet för de gående.

Det har blivit fler parkeringsplatser längs gatan jämfört med tidigare.

Det ska vara enkelt som fotgängare att röra sig över hela Affärsvägen där gaturummet signalerar centrumgata. Plana ytor finns på ledstråk och gång- och cykelvägar för att dessa ska vara tillgängliga för alla. Nya belysningsarmaturer har satts upp. God belysning ger större trygghet och är en viktig tillgänglighetsaspekt. 

En lekplats har iordningsställts invid torget och den nybyggda parken.

Entreprenör har varit Sten & Vägarbeten AB.

Klicka på bilderna nedan för förstoring.