NU: Stor personalbrist inom kommunens vård och omsorg

Exempelbild

Det råder just nu stor personalbrist inom vård och omsorg på grund av pandemin. Läget är mycket ansträngt! Vi söker främst dig med vårdutbildning eller tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Om du har närstående med hemtjänst, välkomnar vi din hjälp med praktiska sysslor som att handla.

Smittspridningen av covid-19 ökar återigen i samhället, samtidigt som vanliga vintersjukdomar som förkylning och influensa florerar vilket har lett till hög personalfrånvaro. Därför behöver vi din hjälp nu!

  • Vi söker undersköterskor, vårdutbildade eller dig med tidigare erfarenhet av vård och omsorg. Du måste också vara vaccinerad. Kontakta bemanningsenheten 0525-180 80
  • Vi välkomnar anhöriga att hjälpa närstående, som har hemtjänst, med serviceuppgifter så som att handla, tvätta, städa och ledsaga den närstående till tex vårdbesök. Kontakt: hemtjänst Norr 0525-185 32, hemtjänst Söder 0525-185 28

Om du har möjlighet att hjälpa till, hör av dig snarast!

Observera: Inget boende har just nu smitta och ingen i personalen är allvarligt sjuk.