Nu startar ungdomsbrandkåren för läsåret 2023/2024

Dags för ny start av ungdomsbrandkår på Tanumskolan där 34(!) tjejer och killar i årskurs 8 och 9 har anmält sitt intresse, en otroligt bra uppslutning. Eleverna får lära sig mer om yrket brandman och det första utbildningstillfället av fyra under hösten var den 15 november.

Syftet med ungdomsbrandkåren är att de elever som deltar blir ambassadörer för räddningstjänsten på skolan. De ska kunna hjälpa till vid exempelvis larm/brand i skolan, ha koll på utrymningsvägar och hur man använder en brandsläckare.

Första utbildningstillfället, 15 november, var en heldag där eleverna fick koll på kläder, utrustning, brandbilar och information om säkerhet, ansvar och befogenheter. Polisen och Frivilliga Resursgruppen informerade också. Eleverna får veta hur utlarmning fungerar, vad händer vid ett automatlarm, hur görs en utrymning och var finns samlingsplatser, brandsläckning med mera.

Under hösten kommer ytterligare tre utbildningstillfällen hållas och de innehåller D-HLR sjukvård, rökdykning och brandsläckning samt hur rutinerna är om brandlarmet går på skolan.

Till våren blir det 5-6 utbildningstillfällen som kommer innehålla ytlivräddning, genomgång av pumpar och brandsläckning och insatsövningar. Studiebesök kommer göras på en större station i Göteborg där även polisen deltar.

-Intresset för ungdomsbrandkåren har varit över förväntan detta läsår, en otrolig uppslutning. Och vi kommer även kunna starta upp verksamheten på Hamburgsundskolan. Jätteroligt, berättar Anders Frisk, utbildningssamordnare på räddningstjänsten.

Starten av ungdomsbrandkåren för elever i årskurs 8 och 9 på Hamburgsundskolan ligger något senare i tidplanen än Tanumskolan.

-Syftet med ungdomsbrandkåren är att låta ungdomarna komma nära yrket deltidsbrandman, vi hoppas givetvis att vi väcker intresse hos några ungdomar som sedan återkommer till kåren när de blir äldre, avslutar Anders.