Nu söker vi extra familjehem!

Exempelbild

I händelse av att Tanum får ta emot ensamkommande barn från Ukraina söker vi i förebyggande syfte efter extra familjehem som kan ta på sig det ansvarsfulla uppdraget att stötta utsatta barn som utan vårdnadshavare flytt kriget.

Sveriges kommuner har ansvar för barn som kommer till Sverige utan vuxna eller anhöriga. Många av dem som nu flyr från Ukraina är barn och en del av dem kommer ensamma till Sverige, utan en anhörig vuxen. Kommunens socialtjänst har sedan tidigare upparbetade rutiner och ansvarar för hur barnet ska tas om hand och söker nu i förebyggande syfte familjehem om vi får ta emot ensamkommande barn från Ukraina.

Kontakta oss om du vill veta mer om att bli familjehem och kan bidra genom att öppna upp ditt hem och skapa en trygg plats för ett eller flera ensamkommande barn.

Information om att bli familjehem.

För mer information vänligen kontakta:
Madeleine Barrling 0525-181 59
Christina Utbult 0525-180 75