Nu och då - jämför våra fyra större samhällen, 1975 och 2020

Tanums kommun fyller 50 år! I den nya informationstidningen finns en artikel med kartbild på de fyra större samhällena i kommun, från 1975 och 2020. Vi är medvetna om att kartbilderna i tidningen är lite små, därför finns artikeln här på nätet så du har möjlighet att förstora kartorna.

En bild säger mer än tusen ord, vilket det lätt kan bli om allt som skett ska beskrivas. Studera bilderna och se vad som hänt genom åren. Klicka på bilderna för förstoring.

Tanumshede år 1975 och år 2020

Tips att kolla efter på bilderna:

 • Idrottsplatsen
 • Bostadsbebyggelsen
 • Dragning av E6
 • Områden för verksamheter
 • Shoppingcenter
 • Samhällsdelarna
Karta över Tanumshede från 1975

Året är 1975:
E6 löper genom centrum. Idrottsplats Hedevallen längt i norr, områden för verksamheter och bostäder med tendens till två samhällsdelar.

Karta över Tanumshede 2020

Året är 2020:
Ny dragning för E6 samt rondeller och utveckling av centrum. Idrottsplatsen finns kvar, men har utvecklats och bytt namn till Sparvallen. Fler bostäder, främst mot norr och öster samt en uppfattning av mer sammanväxta samhällsdelar. Utveckling av verksamhetslokaler och shoppingcenter längs ny E6.

Grebbestad år 1975 och år 2020

Tips att kolla efter på bilderna:

 • Siljevi
 • Bostadsbebyggelsen
 • Småbåtshamnen
 • Områden för verksamheter
 • Hamnplanen
 • Vadskär
 • Området i söder
Karta över Grebbestad 1975

Året är 1975:
Småbåtshamn på östra sidan och timmerstockar i Orrevikbukten i väster, samt T-bryggan. Siljevi idrottsplats ligger lite för sig själv i öster. Grebbestad camping och badplats ligger söder om stora delar av bebyggelsen. Grebbestad folkhögskola fyller 100 år. Verksamheter för bland annat fiskenäring och tillverkning.

Karta över Grebbestad 2020

Året är 2020:
Utveckling av småbåtshamnen mestadels i väster, bebyggelse närmare Siljevi idrottsplats, utveckling av Grebbestad camping och badplatsen. Nytt fiskecenter, bryggan med restauranger och butiker samt verksamhet och väg ut vid Vadskär. Fler bostäder, främst mot norr och österut. Yta för verksamheter. Utveckling av hotellanläggning, handel och bostäder i söder.

Fjällbacka år 1975 och år 2020

Tips att kolla efter på bilderna:

 • Badholmen
 • Bostadsbebyggelsen
 • Småbåtshamnen
 • Områden för verksamheter
 • Sälvikområdet
 • Området vid skolan/vårdcentralen
Karta över Fjällbacka 1975

Året är 1975:
Sjöbodar med bryggor för båtar. Brygga till Badholmen. Bebyggelse och verksamhet till störst del norr och väster om Vetteberget. Badplats innan Sälvik och camping i söder.

Karta över Fjällbacka 2020

Året är 2020:
Utveckling av småbåtshamnen i vid centrum och Badholmen. Utveckling av idrottsplatsen, vårdcentralen och verksamhetsområdet i öster. Nya lokaler för grundskolan. Fler bostäder främst mot söder, öster och på Vetteberget.

Hamburgsund och Hamburgö år 1975 och år 2020

Tips att kolla efter på bilderna:

 • Bostadsbebyggelsen
 • Småbåtshamnen
 • Områden för verksamheter
 • Centrum
 • Längs sundet
Karta över Hamburgsund och Hamburgö 1975

Året är 1975:
Sjöbodar med bryggor för båtar på båda sidor om sundet. Skolan och linfärja ligger centralt. Bostäder finns främst mot norr. Tillverkningsindustri i centrum.

Karta över Hamburgsund och Hamburgö 2020

Året är 2020:
Utveckling av centrum och småbåtshamnen. Fler bryggor, främst öster om sundet. Fotbollsplan vid skolan och verksamhetsområde i nordost. Linfärja och fler bostäder, främst längs sundet och i norr.

TIPS - Här finns Tanums kommuns externa kartportal.

Bland kartorna hittar du information om var det finns allmänna parkeringsplatser och långtidsparkeringar, tips på vandringsleder
och badplatser, sevärda smultronställen och även karta som visar hur det såg ut i Tanums kommun på 50- och 70-talet.

Bildkällor:
Historiska flygfoto 1975 och ortofoto 2020: copyright Lantmäteriet, geodatasamverkan