Nu kan du se vad vindkraftverket på Tyft producerar i realtid

Nu kan du följa produktion, vindhastighet och vindriktning i realtid för vindkraftsverket på Tyft. Vindkraftsverket byggdes av Tanums kommun tillsammans med Tanums Bostäder AB och Rambo AB och invigdes 2015.

Vindkraftsverket är placerat på kommunens återvinningscentral Tyft.

Produktionen av el från verket gör att Tanums Bostäder AB och Rambo AB blir självförsörjande på miljöriktig närproducerad el samtidigt som kommunens förbrukning av el täcks till 50 procent från det egna vindkraftverket.

Här kan du se produktion, vindhastighet och vindriktning i realtid. Det går även att jämföra innevarande period (2020-2021) och föregående period (2019-2020).