Nu har kommunens klimatlöften lanserats

I juni bjöds samtliga kommuner i Västra Götaland in av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland att anta ett antal klimatlöften. Kommunstyrelsen i Tanums kommun fattade i november beslut om att anta 13 av dessa löften.

Den 16 december skedde en digital lansering av dessa löften.

Löftena som Tanums kommun har antagit är:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi producerar egen solel
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Under den digitala sändningen den 16 december talade bland annat Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet och Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige. Varje kommuns antagna klimatlöften presenterades tillsammans med en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.

Här kan du se sändningen i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..