Norge lättar på regler om karantän vid resor

Från och med kl 15.00 idag fredagen den 11 juni slipper norska medborgare som är fullvaccinerade eller som har haft covid-19 de senaste 6 månaderna att sitta i karantän när de återvänder till Norge efter resa i Sverige. Kravet är att man genomför ett negativt test vid gränsen eller inom två dagar från ankomst.

Fortsatt gäller att följa de råd och rekommendationer som finns nationellt i Sverige. Alla har ett enskilt ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Detta gäller alla, vaccinerade som ovaccinerade.

Fler besökare kan innebära mer trängsel på allmänna platser och fler gäster/kunder vid restauranger, butiker och shoppingcenter. Tänk på att du som verksamhetsutövare eller butiksinnehavare är skyldig att vidta smittskyddsåtgärder och att även i övrigt följa den svenska pandemilagens regler.

Vi välkomnar norska fastighetsägare och norska besökare till Tanums kommun.