Nöjda boende inom äldreomsorgen

Exempelbild

Tanums kommun är bland de 20 bästa i landet i Socialstyrelsens nationella kvalitetsmätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” för särskilda boenden och det är vi väldigt stolta över. I årets undersökning framkommer det att 91 procent av de personer i Tanums kommun som har hemtjänst och att 92 procent av de personer som bor på särskilt boende är nöjda med verksamheterna som helhet.

Firar resultatet

Inom verksamheterna kommer nu ett arbete att inledas kring ytterligare förbättringar. Avdelningschef för kommunens särskilda boenden, Helene Hellström, berättar att verksamheten under veckan som kommer ska fira det goda resultatet – hon är verkligen stolt över alla dem som arbetar och har bidragit till detta. -Vi kommer nu att arbeta vidare med hur vi kan utvecklas för brukarnas nöjdhet. När man slutar vilja bli bättre, slutar man vara bra, säger Helene.

Årlig kvalitetsmätning

Tanums kommun deltar varje år i Socialstyrelsens nationella kvalitetsmätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. I undersökningen skickar Socialstyrelsen ut ett flertal frågor till de personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende i kommunen. Undersökningen genomförs under våren varje år.

På bild:

Helen Hellström, avdelningschef särskilda boenden.
Åsa Engedotter, avdelningschef hemtjänst och funktionshinder.