Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ned din miljöfarliga verksamhet ska du informera miljöavdelningen i god tid innan verksamheten upphör.

För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas innan avvecklingen.

Anmälan om nedläggning av verksamhet kan göras via blankett eller e-tjänst.

Vid frågor, kontakta miljöavdelningen via kundcenter på 0525-180 00.