Naturvårdsbränning på Kynnefjäll

Förstora bilden

Under våren eller sommaren kommer länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränning på Kynnefjäll och Kroppefjäll. Röklukt kan kännas på bränningsdagarna och beroende på vindriktning och väderförhållanden kan röklukt ibland upplevas på flera mils avstånd från bränningarna. Detta kan skapa oro och det finns risk för onödiga larm.

Länsstyrelsen har gjort utskick till hushåll i utvalda postnummer inom berörda och närliggande kommuner som kan komma att beröras av rökspridning.

Om väderprognosen håller i sig kan naturvårdsbränning bli av redan inom ett par veckor. Väder och vind påverkar när det är lämpligt att bränna och beslut kan tas med kort varsel.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför naturvårdsbränning som en del av den naturvårdande skötseln av naturreservaten med tallskogar. Ett hundratal arter är helt beroende av brand, och ett tusental arter gynnas av att det har brunnit.

Säkerhet

Bränningarna kommer att genomföras av erfarna bränningsentreprenörer med utbildad personal. Under bränningarna kommer bränningsledningen och Länsstyrelsen att ha kontinuerlig kontakt med berörda räddningstjänster, SOS alarm och brandflyget enligt de rutiner som finns framtagna för detta.

Mer information