Några glas för mycket? Inte en ok kärleksrelation?

Pandemin har satt stopp för mycket, men inte för Möteshuset! Hit kan du fortfarande vända dig för att få stöd. Vi vet att fler blir utsatta i sina relationer eller använder alkohol och droger på ett sätt de inte är nöjda med sedan pandemin bröt ut.

Vi ska ju helst inte träffa någon utanför familjen, kanske jobbar du hemifrån, sitter i karantän, är permitterad eller sliter hårdare än någonsin på jobbet. Då kan små problem bli större och helt nya problem uppstå.

Vi erbjuder upp till fem samtal utan kostnad. Det kan handla om svårigheter i föräldraskapet, i familjen eller andra relationer, alkohol eller droger. Vi som arbetar här är erfarna socialarbetare. Du blir inte registrerad eller journalförd.

Ring oss på telefon 0525-183 84. Måndagar klockan 9-10 och torsdagar klockan 15-16 svarar vi säkrast. Andra tider kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp!