Mottagare av kommunala priser utsedda

Nu har årets kommunala priser fått en eller flera mottagare! Det årliga evenemanget Tanum hyllar, då priserna brukar delas ut, kommer inte att genomföras på grund av pandemin. När en prisutdelning under festligare former kan ske vet vi i dagsläget inte.