Motionsspår med aktivitetsskyltar

Nu är det skönt att vara ute och röra på sig! För att ge tips på övningar för ökad styrka och puls har kommunen satt upp skyltar längs med motionsspår runt om i kommunen. Det är olika nivåer på övningarna för att passa alla, både nybörjare och van motionär.

Här finns aktivitetsskyltar:

  • elljusspåret i Fjällbacka
  • motionsspåret Eigde i Hamburgsund
  • motionsspåret på Siljevi i Grebbestad
  • elljusspåret i Tanumshede
  • slinga vid badplatsen i Östad

Längs med slingan finns 12 olika skyltar, där du kan träna och utföra fysiska övningar i din takt. På varje skylt finns två olika övningar, en för barn och en för vuxna. Anpassa övningarna efter dina förutsättningar och möjligheter. På skyltarna finns även spännande forskning och intressant fakta att ta del av. Du väljer själva vilken nivå du vill hålla, all rörelse är bra för kroppen!

Genom QR-koder kommed du åt filmade övningar och fördjupad information kring forskning.

För de allra minsta

På Rörviks lekplats i Grebbestad och på Vinbäcks lekplats i Tanumshede finns även aktivitetsskyltar med passande övningar för de minsta.

Tips i Rabbalshede

Kommunen tar tacksam emot förslag för en aktivitetsrunda även i Rabbalshede. Det är viktigt att markägaren är tillfrågad.