Möteshuset har flyttat in i nya lokaler

På Möteshuset kan stora problem krympa till något som går att hantera och det går att få hjälp att reda ut sina små bekymmer innan de växer. Under våren flyttade verksamheten in i nya lokalerna på Affärsvägen 4, mitt i Tanumshede. Här arbetar erfarna socialarbetare som familjebehandlare, behandlingsassistenter, anhörigsamordnare och fältsekreterare.

Möteshuset erbjuder kostnadsfria råd- och stödsamtal. Det kan till exempel handla om svårigheter i föräldraskapet och familjen eller frågor om alkohol och droger. Målsättningen är att fånga upp bekymmer i ett tidigt skede och synliggöra nya perspektiv så att en individ eller familj kan komma vidare på egen hand.

Råd och stöd sker på individens initiativ och villkor. Det kan vara telefonkontakt, eller personliga besök. Samtalen kan ske enskilt, med en hel familj, eller i grupp. Då någon vänder sig direkt till Möteshuset gäller tystnadsplikt och inga journaler förs, samtidigt som personalen har anmälningsplikt vid misstankar om att barn kan fara illa.

Enhetschef Fatjon Peci berättar:
- Personalen på Möteshuset har ett nyfiket och respektfullt förhållningssätt. För att underlätta förändring håller personalen fokus på individens resurser och förmågor.

På Möteshuset finns även kommunens anhörigstöd. Anhörigstödet riktar sig till den som regelbundet hjälper, vårdar eller stödjer någon i sin närhet med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Stödet anpassas efter behov och den livssituation individen befinner sig i. Stödet kan till exempel innebära att som anhörig få någon att samtala med. Samtalen kan ske enskilt eller i grupp. Genom att delta i anordnade gruppaktiviteter finns möjlighet att träffa andra som är i en liknande situation.

Möteshuset planerar att i slutet av sommaren ordna föreläsningar om psykisk ohälsa bland ungdomar, med efterföljande samtalsgrupper. I höst erbjuds också en samtalsgrupp för anhöriga till personer med beroende. Anhörigstödet kommer erbjuda en samtalsgrupp för anhöriga till personer med minnesproblematik. Den 6 oktober kommer den nationella anhörigdagen att uppmärksammas.

Möteshuset nås på telefon 0525-183 84 och anhörigstödet på 0525-180 81.

Du kan läsa denna artikel i sin helhet i senaste numret av informationstidningen Tanum där du också hittar fler artiklar om kommunens verksamheter Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB).