Missfärgat vatten

Orangebrun färg i diket och oljeaktig hinna? Vad är det för något? Är det ett utsläpp? Det är vanligen en fråga om ett olyckligt naturfenomen som är negativt för vattenmiljön och för fisk, men ofarligt för människor.

Det beror på sura ämnen och metaller som läcker ut från lerjordar. Bakterier som finns naturligt i vår miljö växer till på grund av höga halter av järn och mangan. Bakterierna kan bilda rostfärgat sediment på botten av diken och vattendrag, och orsaka en blåaktig hinna på vattenytan som påminner om olja.

Du kan själv lätt ta reda på om det är olja eller järnbakterier som orsakar de oljeaktiga hinnan i diket, genom att dra till exempel med en kvist ett spår i vattnet. Om där finns olja sluter sig hinnan omedelbart till en jämn spegel. Järnföreningen i sin tur splittras sönder på ytan.

Sedimentet och hinnan på vattenytan är inte farligt.

Bild på missfärgat vatten.Förstora bilden
Bild på missfärgat vatten.Förstora bilden