Migrationsverket behöver inte kommunens tillfälliga boenden i dagsläget.

Exempelbild

Tanums kommun har fått besked av Migrationsverket att de tillfälliga boendeplatser vi iordningsställt för att ta emot personer på flykt från Ukraina inte behövs i nuläget då antal personer som söker skydd i Sverige har minskat.

Tanums kommun tar emot flyktingar från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket. Kommunen är fortsatt förberedd på att ta emot flyktingar från Ukraina om förfrågan kommer från Migrationsverket. Migrationsverket kommer i nuläget fortsätta samarbetet med de kommuner som geografiskt är placerade i närheten av Migrationsverkets kontor.

Har du tagit emot flyktingar i ditt hem?

Det finns både privatpersoner och organisationer som tar emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till, det är fantastiskt vilken medmänsklighet som visas.

Här finns information till dig som tagit emot flyktingar i ditt hem eller hjälpt personer från Ukraina att ta sig till Sverige.

TACK!

Ett stort tack till alla som hjälpt till och skänkt möbler, visat engagemang och erbjudit sin tid för att möjliggöra ett bra mottagande i vår kommun.