'Livskvalitet i vardagen' - vår nya vision

Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande

Tanums kommun har en ny vision! Den 19 juni fastställde kommunfullmäktige visionen, som beskriver den målbild vi har att sträva mot i kommunen.

- För oss som är med och styr i kommunen är visionen ’Livskvalitet i vardagen’ ett löfte. Vi ska alltid befinna oss i Tanumsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska vara tillgängliga, lyssna, vara lätta att ha att göra med och ge service i världsklass, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

- Visionen är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor och verkar i Tanums kommun. Visionen sätter ord på vår gemensamma strävan att komma närmare varandra genom samarbete och engagemang, avslutar Liselotte.

Visionen är kommunens främsta styrdokument och en ledstjärna i såväl kommunens utveckling som i det dagliga arbetet. All styrning i Tanums kommun har sin utgångspunkt i den gemensamma visionen.

Den nya visionen lyder:

Livskvalitet i vardagen

Med förankring i vår mångtusenåriga historia tar vi klivet mot framtidens utmaningar. För att ge våra medborgare en god välfärd gör vi satsningar på skola, omsorg, närings- och föreningsliv.

Vi växer genom att stärka vår identitet som en hållbar kommun full av småskalig entreprenörsanda och livslångt lärande. Här erbjuds möjligheter att bo, verka och vistas året runt i hela kommunen.

Tanum investerar för framtiden som en trygg, hållbar, effektiv och ansvarstagande kommun med service i världsklass.

Detta ger oss livskvalitet i vardagen.