Lisabacken och Petterhagen öppnar 12 april

Exempelbild

Lisabacken förskola i Hamburgsund och Petterhagen förskola i Grebbestad öppnar igen på måndag efter att ha varit stängda på grund av personalbrist. Samtlig personal som återgår i tjänst har antingen testat negativt för covid-19 och är symptomfria, eller testat positivt för covid-19 och då varit hemma i minst 7 dygn samt varit symptomfria i 48 timmar enligt Smittskydds rekommendation.

Berörda vårdnadshavare har fått information från rektorerna.