Lilla Krisinfo - en webbplats för barn om kriser

Lilla Krisinfo ska hjälpa barn att bli bättre förberedda på kriser och allvarliga händelser. Bakom Lilla Krisinfo står Krisinformation.se, Sveriges myndighetsgemensamma kanal för krisinformation till allmänheten.

I en kris behöver alla – även barn – få pålitlig, tydlig och snabb information. På Lilla Krisinfo får barn lärande och förberedande information om till exempel skyddsrum, översvämningar och hjärtlungräddning. Lilla Krisinfo lyfter även aktuella händelser som väcker frågor hos barn, till exempel texter om coronapandemin, kriget i Ukraina och Nato. Innehållet är språkligt och innehållsmässigt anpassat för barn.

Lilla Krisinfo samarbetar med ett nätverk av experter inom kommunikation riktad till barn, och kan vid behov få hjälp med texter om svåra och känsliga ämnen. Lilla Krisinfo kommer även att arbeta med en barnpanel.

– Vi behöver ta hjälp av barn för att se till att vi skriver om rätt saker, och på rätt sätt, så att det blir intressant, enkelt att förstå och lärorikt. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i arbetet med Lilla Krisinfo, säger Anna Toss på Lilla Krisinfos redaktion.

Till webbplatsen Lilla Krisinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Krisinfo är en del av Krisinformation.se, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.