Lättare för ålen att vandra till Nedre Bolsjön

Dämmet vid Nedre Bolsjöns utlopp i Granneröd med den nya ålyngelledaren.Förstora bilden

Dämmet vid Nedre Bolsjöns utlopp i Granneröd med den nya ålyngelledaren till vänster.

En ny ålyngelledare vid Nedre Bolsjöns dämme ska göra det lättare för ålyngel att vandra upp i sjön.

VA-avdelningen har under våren låtit bygga en ny ålyngelledare vid Nedre Bolsjöns utlopp i Granneröd. Den ersätter en äldre ålyngelledare som blivit sliten och hade en annan utformning.

Ålen är kategoriserad som akut hotad enligt Artdatabankens rödlista. Ålarna kläcks i Sargassohavet, strax sydöst om Nordamerika. Därefter driver de med strömmar till Europas kuster och utvecklas längs vägen. En del ålar stannar vid kusten men många vandrar upp i sjöar och vattendrag. Vandringen upp i vattendrag och sjöar sker under sommarhalvåret.

Vandringshinder som skapats av människan är ett betydande problem för ålen och det är viktigt att skapa fungerande vandringsvägar förbi människans hinder.

Ålar är duktiga på att klättra men kan inte simma mot för stark ström och inte klättra där det är för torrt. Den nya ålyngelledaren vid Granneröd är en slags ramp som ålen kan klättra på och ta sig över dämmet. Den hålls blöt genom att vatten pumpas upp på toppen och rinner ner. På rampen finns små piggar som ålen kan ta spjärn mot.

Klicka på bilderna för förstoring.

Såhär ser ålyngelledaren ut inuti.Förstora bilden

Såhär ser ålyngelledaren ut inuti.

Närbild med vitsippa som storleksreferens.Förstora bilden

Närbild med vitsippa som storleksreferens.