Längre handläggningstid av ärenden till miljö- och byggnadsförvaltningen

Under sommaren kommer miljö- och byggnadsförvaltningen att prioritera arbete som rör minskning av smittspridning på grund av coronapandemin.

Det innebär att all annan handläggning kommer att fördröjas väsentligt och återupptas i ordinarie omfattning efter sommarperioden.

När handläggning av ditt ärende påbörjas kommer du att bli kontaktad. Om du vill ha mer information eller har frågor kontakta kundcenter 0525-180 00.