Landshövdingen Anders Danielsson besökte Tanums kommun

Exempelbild

Tisdagen den 5 maj fick Tanums kommun ett hedrande besök av landshövdingen Anders Danielsson och några av hans medarbetare vid länsstyrelsen Västra Götaland.

Landshövdingen var på plats för att få en lägesbild från Tanums kommun med anledning av effekterna på näringsliv och samhälle av coronapandemin. Tanums kommun har tidigare sänt begäran till bland annat Länsstyrelsen om behovet av akuta stödåtgärder till näringslivet samt leverans av skyddsutrustning inom vården. Tanum har i dagarna fått försändelse av skyddsutrustning men Landshövdingen tar med sig frågan om fortsatt arbete för åtgärdspaket till småföretagare. Vidare diskuterades kommunens påverkan av minskat antal besökare, samt effekten av att norska gränsen är stängd.

- "Det var ett mycket bra och givande möte. Vi fick presentera hur vi ser på situationen just nu. Det är viktigt med en bra dialog mellan länsstyrelsen och kommunen för att få en förståelse för varandras roller och en möjlighet att kunna påverka." sa kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd efter besöket.

Med på mötet var också från länsstyrelsen: Maria Andersson, stabshandläggare och Hans Pettersson, chaufför. Från Tanums kommuns sida deltog kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd samt kommunchef Ulf Ericsson.