Lägesbild vecka 47, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittskydd rapporterar 1 fall för vecka 47 i Tanums kommun (9 fall vecka 46), detta ger oss en incidens på 1 fall (antal fall per 10 000 invånare). Ett varmt tack till dig som tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen.

Under vecka 47 rapporterades 1 670 fall med covid-19 i Västra Götalandsregionen, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med föregående vecka (1 084 fall vecka 46). Regionen ser en ökning av antalet fall i alla åldersgrupper. De ser också att den ökade smittspridningen nu ger ett ökat tryck på vården.

Från och med den 1 december återinfördes smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Påverkan kommunal verksamhet

  • Ingen påverkan i de kommunala verksamheterna.

Vaccination

  • Hemsjukvården har gett tredje dosen av covidvaccin till alla omsorgstagare på våra särskilda boenden och ordinära boenden. Hushållskontakter till boende kontaktar vårdcentral för vaccinering.
  • Vaccinering av barn i åldern 12-15 år har skett via Västra Götalandsregionen.

I Tanums kommun har 89,7 procent fått en dos och 86,4 procent fått två doser, enligt statistik från den 25 november. Båda siffrorna ligger över snittet i både regionen och nationellt.

Bland invånare i Västra Götalandsregionen som är 12 år och äldre har nu 83 procent fått minst en dos vaccin och 77 procent har fått två doser, till och med vecka 46 enligt Västra Götalandsregionens statistik.

För att öka vaccinationstakten har Västra Götalandsregionen tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. Filmen finns på regionens hemsida och finns översatt till flera olika språk. Film och affischer: Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns coronastatistik på kommunnivå.

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 117 fall, vilket är 865 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden enligt statistik från Västra Götalandsregionen.