Lägesbild vecka 3, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Smittskydd rapporterar 80 fall för vecka 2 i Tanums kommun (106 fall vecka 1), detta ger oss en incidens på 62 fall (antal fall per 10 000 invånare). Hela vårt område har mycket stor smittspridning. Du måste ta ditt ansvar och följa restriktioner, hålla avstånd samt stanna hemma och testa dig vid minsta symptom. Tillsammans kan vi vända kurvan!

Under vecka 2 rapporterades totalt 22 486 nya fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen, att jämföra med 27 044 vecka 1. De senaste veckornas ökning av fall, som sker i alla åldrar, har inneburit förlängda svarstider från laboratorerna samt brist på provtagningsmaterial vilket gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet, skriver Smittskydd Västra Götaland i sin veckorapport.

Smittskyddsläkare i Västra Götaland, Thomas Wahlberg, säger i ett pressmeddelande: – Mot bakgrund av det stora antalet tester har inrapporteringen försenats. Vi har en kraftig smittspridning samhället och jag vill vädja till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan.

Incidenskarta karta för vecka 1 och 2

Incidenskarta över 14 dagar för Västra Götalandsregionen

Påverkan kommunal verksamhet:

  • Inom omsorgsverksamheten finns enstaka bekräftade fall av covid-19 bland omsorgstagare på Hedegårdens korttidsboende. Hedegårdens äldreboende har tillfälligt besöksstopp som gäller den 19-26 januari 2022. Inom hemtjänst och funktionshinder finns enstaka bekräftade fall av covid-19 bland omsorgstagare, provtagning sker löpande. Flera medarbetare sjukskrivna med bekräftad covid-19. Stor personalfrånvaro beroende på lång svarstid på covidtest, bekräftad covid-19, förkylningssymptom eller vård av barn skapar mycket ansträngt läge inom vård och omsorg. Rekrytering av personal pågår – har du erfarenhet av vård och omsorg? – Ring 0525-180 80.
  • Inom barn- och utbildningsverksamheten pågår smittspårning på flera skolenheter. Det är en högre personalfrånvaro i verksamheten beroende på lång svarstid på covidtest, vård av barn, hemmavarande med symtom eller bekräftad covid-19.
  • Även inom räddningstjänsten är personalläget ansträngt.
  • Ingen påverkan inom övriga kommunala verksamheter.

Nya råd och rekommendationer

På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om både lagstadgade restriktioner och förbud samt råd och rekommendationer: Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination:

Från den 10 januari kan alla som är 18 år och äldre boka tid för dos 3. VGR och 1177 hänvisar till denna sida för tidsbokning av vaccination i Tanums kommun Vaccination mot covid-19 i Tanum - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Vaccinationsgrad i Tanums kommun fram till 13 januari:

  • 1 dos: 89,9 procent (12 år och äldre)
  • 2 doser: 86,9 procent (12 år och äldre)
  • 3 doser: 47,4 procent (18 år och äldre)

Alla tre siffrorna ligger över snittet i både regionen och nationellt.

Vaccinationsgrad i hela Västra Götalandsregionen fram till 13 januari:

  • 1 dos: 87,4 procent fått en dos (12 år och äldre)
  • 2 doser: 84,2 procent fått två doser (12 år och äldre)
  • 3 doser: 37,3 procent fått tre doser (18 år och äldre)

SVT Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns coronastatistik på kommunnivå.

För att öka vaccinationstakten har Västra Götalandsregionen tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. Filmen finns på regionens hemsida och finns översatt till flera olika språk. Film och affischer: Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 328 fall, vilket är 1 029 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden enligt statistik från Västra Götalandsregionen.