Lägesbild vecka 30, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen. Smittskydd rapporterar 0 fall för vecka 29 i Tanums kommun, detta ger oss en incidens på 0 fall.

Rapporten för vecka 30 visar en ökning av antal nya fall i Västra Götaland till totalt 450 fall, även om det fortfarande är en låg smittspridning i regionen. I nästan alla åldersgrupper ses en ökning. Högst incidens ses fortsatt i åldersgruppen 20 – 29 år.

Störst ökning ses bland personer folkbokförda i Göteborg med kranskommuner, även om smittan
kan ha skett på andra orter i landet eller utomlands. I de fall uppgift om smittland finns, angavs 25% vara smittade utomlands vecka 29 jämfört med 17% veckan innan. 

Påverkan kommunal verksamhet:

  • Ingen påverkan finns att rapportera om inom våra verksamheter.

Uppdatering kring vaccination:

- Vaccinationen av gruppen 18 år och äldre har gått snabbt framåt och nu ser vi att det finns en hel del lediga tider. Jag vill uppmana till att boka in sin första dos om man ännu inte gjort det. Ju fler vi vaccinerar, desto färre blir allvarligt sjuka och desto mindre blir trycket på vården, säger Karl Chevalley, ställföreträdande beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning.

11 augusti - invånare födda 2005 och tidigare

Från och med den 11 augusti kan invånare som är födda 2005 och tidigare börja boka vaccinationstid i Västra Götaland. Bokningen går till på samma sätt som för övriga samt att vårdnadshavare också behöver ge samtycke. Antingen genom att följa med vid vaccinationstillfället eller att underteckna en samtyckesblankett som kommer att finnas för nedladdning på 1177.se, att hämta hos vaccinatör samt hos många skolor när de öppnar.

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 052 fall, vilket är 815 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden.

Tänk på att:

  • vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
  • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel.
  • res på ett smittskyddsäkert sätt.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!