Lägesbild vecka 24, smittostatistik och påverkan i Tanums kommun

Varmt tack för att du tar ditt ansvar och hjälper till att bromsa smittspridningen. SmiNet, statistiksystemet, har haft problem i veckan och statistiken är inte helt tillförlitlig. Att smittspridningen går ner i Västra Götaland är dock säkert. Folkhälsomyndigheten rapporterar 0 fall för vecka 23 i Tanums kommun. Detta ger också en incidens på 0 fall.

Samtidigt har den nya deltavarianten av viruset upptäckts även i Västra Götaland.

– Vid symtom är det oerhört viktigt att stanna hemma och att provta sig även om man är vaccinerad med en eller två doser, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Påverkan kommunal verksamhet:

  • Ingen påverkan finns att rapportera om inom våra verksamheter.

Uppdatering kring vaccination:

Ring för information om vaccinering

Nationell telefonlinje för information om vaccinering:
08-123 680 00.

Hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Allmän information om vaccinering, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för att du tar ditt ansvar och bidrar till att bromsa smittspridningen!

Det är fortsatt viktigt att var och en följer de råd och rekommendationer som myndigheter har beslutat för att bromsa smittspridningen.

Tänk på att dina egna val spelar roll, att det är ditt ansvar att hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Smittspridningen i Tanums kommun

Tanums kommun har totalt haft 1 043 fall, vilket är 808 fall per 10 000 invånare under pandemiperioden.

Tänk på att:

  • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
  • undvika att ingå i flera olika grupper.
  • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
  • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
  • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • alla över 18 år blir erbjudna vaccination.

Tack för att du håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!