Lägesbild vecka 10, påverkan i Tanums kommun

Under vecka 9 och hittills under vecka 10 har våra verksamheter ingen påverkan av pandemin, precis som vecka 8. Vi kommer därför avsluta denna form av information som vi lagt ut varje torsdag. Om läget förändras och vi åter får allvarlig påverkan kommer vi att återuppta denna information. Tack för att du följer de råd och rekommendationer som finns.

Myndighetsinformation

Följ Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om nationellt läge.

Följ krisinformation.se för att få samlad information om vad som gäller just nu Coronapandemin: Detta gäller just nu - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

Vill du beställa tid för vaccination i Tanums kommun hänvisar VGR och 1177 till denna sida Vaccination mot covid-19 i Tanum - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccinationsstatistik på regionnivå finns på Västra Götalandsregionens hemsida Aktuell statistik covid-19 i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.