Låg arbetslöshet i Tanum jämfört med hela Fyrbodal

Stapeldiagram som visar arbetslösheten i kommunerna som ingår i Fyrbodals kommunalförbund.

Totalt är 379 personer arbetslösa i Tanum idag. Pandemin och dess effekter har gjort att vi nu har 56 personer fler arbetslösa än vad vi hade i februari 2020.

Om man jämför siffror för arbetslöshet i Fyrbodal så ligger Tanum på en låg arbetslöshet, nästan hälften av vad vi ser i Strömstad.

De som drabbats hårdast är personer inom hotell- och restaurangbranschen samt besöksnäringen – framförallt ungdomar

De som drabbats hårdast är personer som haft anställningar inom hotell/restaurang och besöksnäringen. Här ser vi också att ungdomsarbetslösheten i kommunen påverkats, dels för att man kanske varit timanställd istället och blivit arbetslös när korttidspermitteringen kom och dels på grund av att man slutat skolan under detta år utan att få någon anställning. Det som är positivt i nuläget är att arbetslösheten för personer med en låg utbildning har minskat.

Sommarjobb för ungdomar i Tanum

Tanums kommun storsatsade 2020 på jobb för unga som på grund av coronakrisen inte kunde sommarjobba i exempelvis besöksnäringen så mycket som vanligt. Kommunen tog dessutom emot extra många feriepraktikanter.

Om behov finns även i sommar kommer Tanums kommun att genomföra en liknande satsning.

Högre utbildningsnivåer krävs för att komma in på arbetsmarknaden

Vi ser att det var ett stort söktryck till skolorna i höstas, många tog chansen att vidareutbilda sig. Trenden är att det krävs högre utbildningsnivåer för att komma in på arbetsmarknaden. De som saknar en gymnasieutbildning blir kvar längre i arbetslöshet och representerar den största gruppen arbetssökande.

Stapeldiagrammet visar arbetslösheten i Tanums kommun uppdelat på ålder, kön och utbildning.

Önskar du som företagare kontakt med Arbetsförmedlingen så finns vi, företagsrådgivare:

Carina Fransson carina.j.fransson@arbetsformedlingen.se
Karin Leifsdotter karin.leifsdotter@arbetsformedlingen.se