Kontinuerlig verksamhet och långsiktig finansiering för strandstädning är viktig

Tanums kommun har, tillsammans med övriga kustkommuner i Bohuslän, Västkuststiftelsen och andra myndigheter, signerat ett brev till regeringskansliet om vikten av en kontinuerlig verksamhet för strandstädning och långsiktig finansiering.

Brevet grundar sig på följande situation:

Sedan 2018 har Naturvårdsverket beviljat statliga bidrag för strandstädning. Dessa medel beviljas dock bara för ett år i taget och ska redovisas under samma år. Dessutom kommer Naturvårdsverkets bidragsbeslut först en bit in på året och ska slutredovisas redan i november. Konsekvensen blir för korta städsäsonger, osäkerhet i planeringen och hinder för investeringar i bäst lämpad utrustning.

Här kan du läsa brevet till regeringskansliet Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 216.6 kB).